HP Presence: een uitgebreid portfolio aan oplossingen om naadloos samen te werken op basis van geavanceerde spraak-, video- en sensortechnologie.

Windows 11: Het juiste apparaat voor elke gebruiker
Powered by Intel®

HP Presence

HP Presence is een vergaderoplossing die HP ontwikkelde om werknemers nauwer te laten samenwerken; ook wanneer ze zich niet fysiek in dezelfde ruimte bevinden. Op die manier voelen werknemers zich meer verbonden met elkaar. Geavanceerde technologieën zoals een camera en video bar zijn enerzijds geïntegreerd in HP notebooks, desktops en interactieve schermen. Anderzijds zijn ze beschikbaar als aparte hardware bundels.
Concreet brengen deze technologieën werknemers helder in beeld; ongeacht de lichtomstandigheden of hun bewegingen. Ook zorgen ze voor loepzuivere audio zodat enkel zij te horen zijn en niet de hond of de deurbel. De hoogwaardige sensoren zorgen er dan weer voor dat de vergaderzaal klaar is wanneer werknemers dat ook zijn. Zo kan er vlot samengewerkt en vergaderd worden op een hybride manier.

Optimaliseer elke vergadering

Audio- en videocomponenten1,2 zorgen voor een levensechte ervaring, of je nu fysiek aanwezig bent in de vergaderruimte of niet.

Communiceer zonder enig probleem

Speciale communicatietechnologieën overbruggen de kloof tussen fysieke en virtuele vergaderingen.

Ken jouw ruimte

HP Presence biedt IT realtime inzicht3,4 in het gebruik van de ruimte. Zo zorgt men voor een betere gebruikerservaring en een optimale bewaking.

1 Video-componenten zijn inbegrepen in bepaalde HP Presence space-oplossingen of worden verkocht als een optionele functie.

2 HP Presence Small Space Solution Plus AI Video Bar, HP Presence Medium Space Solution, HP Presence Medium Space Solution Plus AI-Camera, HP Presence Medium Space Solution Plus AI Video Bar, HP Presence Large Space Solution heeft een verwachte beschikbaarheidsdatum van Q2 2022.

3 HP Presence Manager maakt gebruik van HP Cloud Endpoint Manager en HP TechPulse, een telemetrie- en analyseplatform dat cruciale gegevens rond apparaten en applicaties levert. HP Cloud Endpoint Manager en HP TechPulse volgen strenge GDPR privacyregelgeving. HP TechPulse is ISO27001, ISO27701, ISO27017 en SOC2 Type2 gecertificeerd voor Informatiebeveiliging. Internettoegang met verbinding met TechPulse-portaal is vereist. Ga voor de volledige systeemvereisten naar http://www.hpdaas.com/requirements. HP Presence Manager en HP Presence Insights vallen onder de licentievoorwaarden van de HP Presence Insights Terms of Service www.hp.com/hp-presence-insights-tos.

4 HP Presence Insights is inbegrepen tot 31 december 2022 en daarna zal de functionaliteit teruggaan naar HP Presence Manager. Daarna is de aanschaf van een 1-5-jarige licentie vereist. HP Presence Manager en HP Presence Insights vallen onder de licentievoorwaarden van de HP Presence Insights Terms of Service www.hp.com/hp-presence-insights-tos. HP Presence Manager en HP Presence Insights maken gebruik van HP Cloud Endpoint Manager en HP TechPulse, een telemetrie- en analyseplatform dat cruciale gegevens rond apparaten en applicaties levert. HP Cloud Endpoint Manager en HP TechPulse volgen strenge GDPR-privacyvoorschriften. HP TechPulse is ISO27001, ISO27701, ISO27017 en SOC2 Type2 gecertificeerd voor Informatiebeveiliging. Internettoegang met verbinding met TechPulse-portaal is vereist. Ga voor de volledige systeemvereisten naar http://www.hpdaas.com/requirements. HP Presence Manager en HP Presence Insights vallen onder de licentievoorwaarden van de HP Presence Terms of Service www.hp.com/hp-presence-insights-tos.