Werkgevers zijn het erover eens: een goed en divers team – ook op het vlak van leeftijd – is goud waard. Maar wat is dat eigenlijk en hoe zorg je ervoor dat werknemers en leidinggevenden zich goed voelen en het beste in elkaar naar boven halen zodat de productiviteit toeneemt, ondanks de vaak grote leeftijdsverschillen?

Een diverse werkvloer

Laten we eerst kijken naar de cijfers. De ‘Enquête naar de Arbeidskrachten’ van het Belgische statistiekbureau Statbel leert ons dat de werkgelegenheidsgraad van 20 – 64-jarigen 71,9 % bedroeg in het eerste kwartaal van 2022, een stijging van 2,9 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021. Nooit eerder was de werkvloer zo divers – ook op het vlak van leeftijd – en werken verschillende generaties zij aan zij, iets dat in de toekomst alleen maar zal toenemen net omdat we allemaal langer aan de slag blijven.

Hét droomteam: een mix van jong en oud

Het ideale team vormt volgens professor organisatiegedrag en hr-management Kim De Meulenaere (UA) een mix van jong en oud waarbij er van elke leeftijd evenveel personen zijn. Jongeren en ouderen beschikken namelijk over andere kennis en ervaring. Wanneer die twee groepen samengebracht worden op de werkvloer, kan dat leiden tot grote kennissynergieën die onder andere voor meer creativiteit, een snellere besluitvoering en meer innovatie kunnen zorgen. Kortom, de productiviteit KAN erop vooruitgaan; met de nadruk op KAN. Het is immers niet genoeg om deze mensen gewoon samen te brengen, er moet ook nog iets mee gebeuren om er een positief verhaal van te maken.

Kennis en ervaring delen

Organisaties moeten ervoor zorgen dat de werkcultuur niet enkel divers, maar ook inclusief is waarbij iedere werknemer en ook de leidinggevenden op een inclusieve manier met elkaar omgaan. Zo zou iedereen de kans moeten krijgen om opleidingen te volgen of kennis en ervaringen te delen met elkaar, onafhankelijk van de leeftijd, het gender of de afkomst. Iemand met meer levenservaring bekleedde misschien verschillende functies doorheen de professionele carrière en kan zo vanuit verschillende standpunten zaken kritisch bekijken, iets wat bijgebracht kan worden aan jongere werknemers. Die laatste groep werd dan weer recenter opgeleid en beschikt over de meest actuele kennis en kan zo de meer ervaren werknemers ondersteunen. Jongeren voelen zich bijvoorbeeld ook beter wanneer er leeftijdsgroepen gevormd worden omdat ze op die manier meer aansluiting vinden bij elkaar. Iets wat dan weer moeilijker ligt bij ouderen omdat die groep minder homogeen is.

Een hybride werkomgeving met aandacht voor diversiteit én inclusiviteit

Steeds meer organisaties evolueren naar een hybride werkomgeving waarin er vrijwel overal gewerkt kan worden op een veilige en productieve manier, mits men over de juiste tools en technologieën beschikt. In the Office of the Future biedt HP organisaties een kader om de evolutie naar zo’n hybride werkomgeving te vergemakkelijken. Hierin wordt er ook aandacht besteed aan een diverse en inclusieve werkcultuur zodat iedere organisatie over een gouden team beschikt. Ontdek er hier meer over.