We werken anders dan voorheen

In je kot werken, biedt voordelen: geen filestress, een beter evenwicht tussen werk- en privéleven … Anderzijds een hele beproeving gezien de bijzondere omstandigheden waarin we de afgelopen maanden massaal en maximaal van thuis moesten werken. Voor sommigen was deze manier van werken nieuw, voor anderen niet. Maar wanneer spreken we nu van thuiswerk en wanneer van telewerk?

Wat is het verschil tussen thuis- en telewerk?

In de volksmond betekenen thuiswerk en telewerk hetzelfde. In de wetgeving schuilt er wel degelijk een verschil tussen beide manieren van werken. We sommen de verschillen voor je op zodat je weet wat jouw rechten en plichten zijn.

Thuiswerk Telewerk
 • Eigen tools.
 • Thuis, maar ook op een andere locatie zoals een gedeelde kantoorruimte.
 • Tools van het bedrijf.
 • Thuis, maar ook op een andere locatie.
 • Werk dat ook binnen de bedrijfslocatie uitgevoerd kan worden.
 • Structureel telewerk is geen recht.
 • Occasioneel telewerk is in principe een recht.

Nog niet helemaal duidelijk waar het verschil zit? We geven een concreet voorbeeld.

Anouk woont in Groot-Bijgaarden en is Account Executive bij een KMO in Mechelen. Als ze een afspraak heeft met één van haar klanten om 10u30 in Brussel werkt ze eerst thuis vanop haar eigen pc, gaat dan naar haar afspraak en rijdt vervolgens naar kantoor. Dit is een typisch voorbeeld van thuiswerken. Willem is architect en werkt elke woensdag een volledige dag van thuis. Hij gebruikt hiervoor de tools van zijn werkgever. Andere werkdagen werkt hij gewoon op kantoor. Dit is een typisch voorbeeld van telewerken.

Vermijd discussie met een duidelijke arbeidsovereenkomst

Zowel voor de thuiswerker als de telewerker moet er een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden. Voor telewerkers is dat een addendum dat aan het contract toegevoegd wordt, voor thuiswerkers is dat de tewerkstellingsovereenkomst zelf. Wat daarin moet staan, verduidelijken we hieronder.

Thuiswerker Telewerker
 • De overeengekomen arbeidsregeling en/of werkrooster en/of het overeengekomen minimale volume van de prestaties.
 • Een beknopte beschrijving van het overeengekomen werk.
 • Het overeengekomen loon of de wijze en grondslag voor de berekening van het loon.
 • De vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de thuisarbeid.
 • De coördinaten van de werkgever.
 • De coördinaten van de werknemer.
 • De plaats(en) waar de thuiswerker zijn werk verricht.
 • De frequentie en eventuele dagen of uren waarop telewerk wordt verricht.
 • De periodes dat de telewerker bereikbaar moet zijn en via welke middelen.
 • De ogenblikken waarop de telewerker een beroep kan doen op technische ondersteuning.
 • De afspraken die gemaakt zijn over de vergoeding van de kosten.
 • De voorwaarden en afspraken voor een terugkeer naar de bedrijfslocatie van de werkgever.
 • De periode waarin er telewerk verricht wordt.
 • De plaats(en) die de telewerker heeft gekozen om zijn werk te verrichten.

Hoe zit dat met de onkostenvergoeding?

Telewerkers maken specifieke kosten als ze thuis werken. Denk maar aan het verbruik van water, elektriciteit … Om die kosten te dekken, mag de werkgever een bureauvergoeding van € 129,48 per maand betalen aan de werknemer. Daarbovenop kan er twee keer een vergoeding van €20 toegekend worden aan de werknemer voor het gebruik van pc en internet. Wil je hier nog meer over weten? Neem dan zeker hier een kijkje.

Bij thuiswerkers ligt dat net even anders. Als in de overeenkomst of in de CAO geen regeling getroffen is voor de kosten die verbonden zijn aan thuisarbeid, dan is een forfaitair bedrag van 10% van het loon verschuldigd. Als de werkelijke kosten echter hoger zijn dan 10% van het loon, moet de werknemer dit bewijzen.

Telewerken is de toekomst

Moderne organisaties die telewerk stimuleren, zullen het schaarse, aanstormende talent voor zich winnen. De jongere generaties, maar ook de meer ervaren generaties, beogen een work-life blend waarin werk en privé elkaar netjes aanvullen. Kiest jouw onderneming ook voor een moderne werkomgeving waarin telewerk mogelijk is?